Projekt Mały Omnibus PDF Drukuj Email
Realizowane projekty
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lutego 2013 22:53

 

Projekt Mały Omnibus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 realizuje w okresie
od 3 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. projekt pt. Mały Omnibus.

 

W projekcie uczestniczy 40 uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.  W ramach zadań projektowych przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i młode talenty: zajęcia z języka angielskiego, wokalno-taneczne, przyrodniczo-doświadczalne, dziennikarsko-informatyczne, plastyczne, matematyczne oraz z poprawnej polszczyzny,
  • wyjazdy edukacyjne do Planetarium w Chorzowie oraz do Warszawy.

 

Dofinansowanie: 100.629 zł. 


dokument do pobrania: PDF

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 23:01