PDF Drukuj
czwartek, 07 października 2021 18:50

 

Kostów 08.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Członkowie

Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego

„TARCZA”

         W imieniu Zarządu BSO „TARCZA” serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Wyborczym Członków, które odbędzie się 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17 00 w pierwszym terminie lub o 17 30 bez względu na liczbę obecnych – zebranie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie

Z dokumentami na Walne Zebranie tj. sprawozdaniami: merytorycznymi i finansowymi za okres 2017-2021 oraz projektami uchwał mogą Państwo się zapoznać w przeddzień zebrania w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu BSO „TARCZA” za okres 2017 - 2021 r.

6. Sprawozdanie finansowe z działalności BSO „TARCZA” za okres 2017 - 2021 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2017 - 2021 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały Zarządu nr 1/2021 w sprawie przyjęcia do zatwierdzającej wiadomości sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi BSO „TARCZA”

11. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.

12. Wybór Komisji Skrutacyjno – wyborczej.

13. Wybory członków Zarządu.

14. Wybory Komisji Rewizyjnej.

15. Podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie wyboru Zarządu BSO „TARCZA”.

16. Podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej BSO „Tarcza”.

17. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia na lata 2021-2024

18. Podjęcie uchwały nr 5/2021 określających główne kierunki działania Stowarzyszenia na lata 2021 – 24.

19. Przedstawienie założeń do planu finansowego BSO „TARCZA” na lata 2021 - 22

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Podjęcie uchwały nr 6/2021 w sprawie przyjęcia planu finansowego BSO „TARCZA” na lata 2021 – 24.

22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:

Ryszard Grüner – Prezes Zarządu

Poprawiony: środa, 08 maja 2024 11:02