Aktualności 2012
Spotkanie 8 października PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 października 2012 12:43

 

CCF20121018 00001_Small

Mieszkańcy Byczyny, dn. 8 października 2012r. mogli porozmawiać na temat Parku Miejskiego. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe przygotowało spotkanie z władzami samorządowymi, które reprezentował Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk. Koordynator projektu Karolina Kryściak zapoznała przybyłych mieszkańców z założeniami zadania "Wspólna przestrzeń". Przedstawiła prezentację ukazującą dotychczasowe działania, w tym wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania przestrzeni w Byczynie. Była to pierwsza tego typu ankieta przeprowadzona w mieście. Następna część spotkania przebiegła w formie warsztatów i dyskusji nad wykorzystaniem w Parku Miejskim skwerku wokół Pomnika Armii Czerwoenj. Zebrani mieszkańcy zostali podzieleni na grupy użytkowników parku, np. spacerowicze, młodzież, seniorzy i inni. Poszczególne grupy miały za zadanie zastanowić się nad potrzebami owych grup społecznych i wykorzystaniem przez nich parku. Prace mieszkańców zostały odczytane i porównane z wynikami sondaży, wywiadów i obserwacji przeprowadzonych przez uczniów Technikum w Polanowicach. Młodzież przez dwa tygodnie obserwowała użytkowników parku, rozmawiała z rana i popołudniu. Rano sondaże były krótkie, składały się z pięciu pytań. Natomiast popołudniu wywiady z mieszkańcami miały formę dłuższą. Wyniki rozmów pozwoliły na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Ostatnia część spotkania, to zgłaszanie się mieszkańców do prac Grupy Partycypantów Lokalnych. W grupie tej znaleźli się: koordynator Karolina Kryściak, przedstawiciel Urzędu Miejskiego - Iwona Sarnowska, mieszkańcy: Agata Bystrykowska, Halina Piasta, Krzysztof Chojak, Zdzisław Comporek. Najbliższe spotkania grupy reprezentantów pozwolą na opracowanie przykładowych planów zagospodarowania skwerku w Parku Miejskim na podstawie analizy wyników ankiet i obserwacji.

 

DSC 0061_Small

DSC 0062_Small

DSC 0065_Small

DSC 0074_Small

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 13:05
 
Nie patrz z byka na park miejski PDF Drukuj Email
wtorek, 02 października 2012 00:19

8 października o godzinie 17:00 w UM w sali nr 9 odbędzie się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny na temat zagospodarowania przestrzeni w Parku Miejskim.

 

nie-patrz-z-byka-A3b

Poprawiony: wtorek, 02 października 2012 00:25
 
Relacja z mieszkańcami PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2012 23:52

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza wraz z Burmistrzem Byczyny oraz Samorządem Mieszkańców przeprowadziło pierwsze informacyjne spotkanie z mieszkańcami. Pracownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim, Przemysław Mączka, przedstawił dwa projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Byczynie. Jeden związany jest z rewitalizacją rynku, a drugi ze zmianami proponowanymi w Parku Miejskim. Koordynator projektu Karolina Kryściak i  prezes stowarzyszenia Marek Mendel poinformowali zebranych o celach projektu, wybranym zadaniu w ramach Konkursu Super Samorząd i zaplanowanym harmonogramie działań. Przedstawili krótką prezentację na temat projektu. Dyskusja wśród mieszkańcowi była interesująca i wielowątkowa. Nie zabrakło pytań skierowanych do Burmistrza Byczyny Ryszarda Grünera oraz przybyłych radnych. Poruszony został problem małego wykorzystania parku w celach wypoczynkowych i nagminnego wyprowadzania psów w to miejsce. Mieszkańcy zgłosili dużo uwag dotyczących zaniedbanego i opuszczonego placu zabaw do dzieci. Nie wszyscy byli zainteresowani proponowanymi przez samorząd zmianami. Wiele osób wolałoby skupić się na bezpieczeństwu dzieci i czystości w parku miejskim. Zebrani zastanawiali się nad wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych, oraz tych, które były we wcześniejszych prezentacjach. Mieszkańcy stwierdzili, że mało jest konsultacji społecznych związanych z tym tematem. Dlatego też ankieta przygotowana przez stowarzyszenie spotkała się z aprobatą i zainteresowaniem. Ankieta jest jeszcze wypełniana przez mieszkańców w wielu miejscach miasta. Plakaty promujące działania oraz ulotki informacyjne są już w druku. Stowarzyszenie planuje także wykorzystać inne narzędzia służące do badania opinii mieszkańców w sprawie Parku Miejskiego. 


01 02

Poprawiony: wtorek, 02 października 2012 00:19
 
Święto Samorządu Lokalnego PDF Drukuj Email
niedziela, 29 lipca 2012 15:59

 

PZR LOGO


fsb baner_400x50

 

Mieszkańcy Gminy Byczyna podczas akcji mogli porozmawiać z radnymi, dowiedzieć się o swoich prawach i zrobić pamiątkowe zdjęcie ( z tabliczkami “Byczyna – miasto po byku!” oraz  “Byczyna – Moje miejsce na Ziemi”).

 

Święto Samorządu Lokalnego przeprowadziliśmy 22 lipca 2012 roku podczas VII Konkursu na Najlepszą Potrawę Domową organizowanego pod murami Byczyny. Do akcji włączyło się pięciu radnych: Jolanta Rudziewicz, Iwona Sobania, Leszek Śnieżek, 

Władysław Buła oraz Grzegorz Kapica – przewodniczący Rady Miejskiej. Stowarzyszenie prezentowali 

 

koordynator akcji Karolina Kryściak i jego prezes Marek Mendel. Przygotowali stoisko, przy którym zainteresowani mogli otrzymać Karty Praw Mieszkańca i dowiedzieć się więc

ej o akcji. Umieszczone zostało także hasło: „Orientuj się! Twoja Karta Praw Mieszkańca”. Oczywiście radni z naklejkami na koszulkach 

rozmaw

ial

i z mieszkańcami i wręczali kartę praw. Proponowali zdjęcia z tabliczkami, na których umieszczone zostały hasła: „ Byczyna – miasto po byku!” oraz „Byczyna – Moje miejsce 

na Ziemi”. Radni mogli także odpowiedzieć na pytania i poinformować o swoich dyżurach. Akcja została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców, którzy byli zadowoleni z informacji. Organizując Święto Samorządu Lokalnego nie spodziewaliśmy się tak dobrego odbioru społecznego

.

 
Wizyta studyjna PDF Drukuj Email
sobota, 19 maja 2012 00:00

 

Oferta na przeprowadzenie wizyty studyjnej

dla uczestników VII edycji Programu Liderzy PAFW

I.  Dane wnioskodawcy

 1. Nazwa wnioskodawcy:

BYCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „TARCZA”

 1. Status prawny:

STOWARZYSZENIE

 1. Numer rejestrowy (KRS):

0000305869

 1. Adres:

POLANOWICE 92, 46-220 BYCZYNA

 1. Telefon / faks:

502523103, 774144502

 1. Adres email, strona WWW:

www.bso-tarcza.info

 

 1. Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do podpisania umowy przekazania dotacji (imię, nazwisko, funkcja):

MAREK MENDEL – PREZES STOWARZYSZENIA

ANDRZEJ BIEDAL – WICEPREZES STOWARZYSZENIA

 1. Dane absolwenta/absolwentów odpowiedzialnych za organizację wizyty (imię, nazwisko, telefon,        e-mail):

MAREK MENDEL

502523103

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

II. Opis wizyty Opisując wizytę proszę mieć na uwadze kryteria oceny ofert opisane w zaproszeniu do organizacji wizyt.

 1. Tytuł wizyty (inny niż temat przewodni i zachęcający potencjalnych uczestników do wzięcia w niej udziału):

Super  Samorząd – to brzmi dumnie !

 1. Temat przewodni wizyty:

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Byczyna szansą na wzrost partycypacji społecznej jego mieszkańców.

 1. Krótki opis wizyty zachęcający potencjalnych uczestników do wzięcia w niej udziału: promujący temat przewodni, jej charakter, spodziewane efekty wizyty i korzyści z udziału w niej.

Byczyna, to niewielka, zabytkowa miejscowość leżąca na północy woj. opolskiego. Inicjatywy lokalne, aktywność obywatelska w tym działalność NGS oraz włączanie do nich młodzieży stało się standardem pracy gminy. Miejsko-wiejska Gmina Byczyna jest terenem typowo rolniczym zamieszkiwanym przez niespełna 10 tyś mieszkańców, ubogim, o dużym stopniu bezrobocia wśród dorosłych. Wg danych zaczerpniętych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w grudniu 2009 r. zarejestrowanych było w powiecie kluczborskim 3346 bezrobotnych ogółem (w tym 1837 kobiet). Stopa bezrobocia natomiast w listopadzie w roku 2009 wynosiła 13,4 %.  Brak dostatecznych perspektyw rozwoju i szans na zdobycie atrakcyjnego zawodu, niewystarczająca świadomość swoich zainteresowań oraz niskie poczucie własnej wartości, to problemy, z którymi boryka się nasza młodzież.

Naprzeciw przeciwdziałaniu temu zjawisku wychodzi miejscowa władza oraz miejscowi liderzy organizacji pozarządowych. Ich ciekawe inicjatywy przynoszą wymierne efekty. Zaliczyć do nich należy podejmowanie działań m.in. zapobiegających wykluczeniu społecznemu, powstanie spółdzielni socjalnych, duża skuteczność w pozyskanych środków zewnętrznych na realizację wielu pomysłów, organizację zagranicznych wymian studyjnych do Niemiec i na Ukrainę a ostatnio również na Litwę. Sukcesem jest rzetelna diagnoza potrzeb młodzieży, która staje się punktem wyjścia do tworzenia projektów ekologicznych i pozyskiwania na ich realizacje środków. Dużym atutem jest również współpraca między instytucjami , stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i samorządem.

 1. Termin wizyty : 21 – 23 maja 2012 r.

 

21 maja 2012 r. ( poniedziałek ) - BYCZYNA

10.00-11.00-zbiórka w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie, spotkanie powitalne, kawa i herbatka.

CEL :

- przezwyciężenie niechęci do działania, partycypacja młodzieży;

- działania innowacyjne dla młodzieży;

- dzieci i młodzież w małych miejscowościach, aktywizacja zawodowa młodzieży;

11.00-13.00-prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w gimnazjum.

13.00-15.00-obiad

15.00-17.00 Dobre praktyki :

Wizyta w średniowiecznym grodzie – programy edukacyjne dla młodzieży realizowane przez Spółdzielnię „Gród” powołaną do administrowania gminną inwestycją – Andrzej Kościuk , namiestnik Opolskiego Bractwa Rycerskiego

- promowanie regionu, marketing turystyczny, rozwój infrastruktury turystycznej;18.00-20.00 Podsumowanie dnia – wywiad fokusowy – kolacja.

 1. 22maja 2012 r. ( wtorek ) - BYCZYNA

10.00 – 11.00 Pomysł na stowarzyszenie – Pozarządowa Aktywność Społeczna w odniesieniu do działalności Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” – Marek Mendel

Cele:

- Próba odpowiedzi na pytanie: co to jest aktywność społeczna i kogo dotyczy.

- Planowanie i strategia organizacji, pozyskiwanie funduszy, zarządzanie, budowanie zespołu.

- Mapy aktywności: próba analizy lokalnych organizacji pozarządowych z terenu gminy

2. Dobre praktyki :

11.30-13.00 Wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez stowarzyszenie - Jakub  Goliński – dyrektor szkoły.

13.30-15.00-Obiad

15.30 – 17.00 Dobre praktyki – Spółdzielnia Socjalna czym jest i jakie może przynosić korzyści – Marcin Juszczyk – prezes

- Współpraca z biznesem

- Prowadzenie gazety, współpraca z mediami

- Co to znaczy być przedsiębiorczym ?

17.30 – 19.00 Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą OSP w  Byczynie i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS

- przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment’

- przejście organizacji przez kryzys – historia zakończona sukcesem.

19.30Kolacja – podsumowanie dnia - ankieta ewaluacyjna

23 maja 2012 r. ( środa ) BYCZYNA :

9.00 – 11.00 Wizyta w Urzędzie Miejskim w Byczynie – praca nad strategią rozwoju gminy – Przemysław Mączka – kierownik referatu promocji

- budowanie partnerstw lokalnych, konsultacje społeczne

- funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie

- Izba tradycji – realizacja projektu adaptacji strychu ratusza.

11.30 – 13.00 Prezentacja dobrych praktyk - programy edukacyjne kształcące umiejętności społeczne w realizowane w Technikum Handlowym i Agrobiznesu w Polanowicach – Karolina Kryściak –koordynator programów CEO i Równać Szanse.

14.00 - 15 Obiad

15.30 – 16.00 Diagnozowanie potrzeb i problemów młodzieży – ważnym elementem działalności liderów w środowisku przy realizowaniu projektów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości – Marek Mendel – koordynator wizyty, ekspert ds. oceny wniosków Programu Równać Szanse PAFW, uczestnik kursu trenerskiego Federacji Inicjatyw Oświatowych.

- Prezentacja metod dokonywania syntezy zebranych danych i wyciągania na ich podstawie wniosków do pracy z młodzieżą.

- Podsumowanie i  zakończenie wizyty.

 1. Gdzie odbędzie się wizyta (miejscowość/miejscowości i województwo):

GMINA BYCZYNA : POLANOWICE, KOSTÓW, BYCZYNA – woj. opolskie

 1. Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na organizację wizyty wokół tego tematu? Jaki ma on związek z Twoimi działaniami, Twoją miejscowością, regionem, dlaczego jest ważny?

Jako absolwent szkoły liderów PAFW wiem z własnego doświadczenia, ze nie łatwo być liderem w małym środowisku. Pokazywanie swoich zalet, dobrych praktyk a w końcu wymiana doświadczeń podczas wizyt studyjnych to wartości dodatnie każdego spotkania. Organizowałem już wiele wizyt studyjnych zarówno międzynarodowych jak i z udziałem uczestników krajowych. Każda z nich jest możliwością do prezentacji osiągnięć  i efektów pracy mojej gminy, które były wynikiem  wielu czasami godzin negocjacji. Wizyty studyjne są tez dla mnie kopalnią pomysłów, rodzących się przy okazji omawiania różnych problemów przez jej uczestników. Przecież najlepiej uczyć się na „cudzych błędach” ! Ponadto wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami i organizatorami wizyt, nabycie nowych kompetencji przez jej uczestników, wykorzystanie zasobów (wiedzy i doświadczenia) absolwentów programu oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami i uczestnikami VII edycji Programu Liderzy PAFW to wartości nie do oszacowania.

Tematy wizyty studyjnej w Byczynie zostały przygotowane na podstawie rozpoznanych potrzeb uczestników VII edycji Programu. Do głównych zagadnień należą: angażowanie młodzieży, integracja środowiska lokalnego, kultura, zarządzanie organizacją, , turystyka regionalna, organizacja przestrzeni publicznej, współpraca z samorządem. Ważnym elementem edukacyjnym będzie poznanie zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej, funkcjonowanie od dwóch lat w gminie funduszu sołeckiego i prowadzenie szkoły podstawowej przez stowarzyszenie.

 1. Jakie są cele edukacyjne wizyty? Opisz czego konkretnie uczestnicy nauczą się i co zyskają dzięki udziale w wizycie?

Główne cele wizyty :

1.Pokazanie i wymiana dobrych praktyk: aktywizacji i integracji społeczności różnych środowisk, pracy.

2. Partycypacja społeczna w praktyce - współpraca na płaszczyźnie gminy.

2. Powoływanie do dzielności spółdzielni socjalnych, co to znaczy być przedsiębiorczym?

3. Zapoznanie z działalnością wybranych Stowarzyszeń działających na terenie gminy ( zarejestrowanych – 21): OSP w Byczynie, IM-PULS – przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment”, Spółdzielnia „Gród” Byczynie.

4.Pokazanie codziennej pracy instytucji, poznanie ich sukcesów i problemów, skutecznych metod radzenia sobie z napotkanymi przeszkodami, formami promocji swoich działań.

5. Pokazanie współpracy gminy Byczyna ze stowarzyszeniami w ramach gminnego programu organizacji pozarządowych w Byczynie.

7. Nawiązywanie nowych kontaktów z liderami instytucjami, w których działają – wymiana doświadczeń.

8. Zapoznanie z osiągnięciami byczyńskich stowarzyszeń w realizacji projektów na rzecz realizacji własnych pomysłów;

Uczestnicy wizyty studyjnej:

1. Poznają różnorodne formy pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą, sposoby rekrutacji uczestników i promocji działań w środowisku lokalnym.

2. Poznają specyfikę zakładania spółdzielni socjalnych.

3. Poznają pracę różnych jednostek organizacyjnych gminy Byczyna.

4. Poznają formy i metody do diagnozowania środowiska lokalnego młodzieży stosowane w Byczynie.                                                                                                                                                                          7. Nabędą umiejętności organizacji partnerstw międzynarodowych, pozyskiwania środków na wymianę młodzieży.

8. Poznają sposoby promocji swoich działań w środowisku lokalnym oraz dowiedzą się o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 1. Wymień i opisz najważniejsze działania zaplanowane podczas wizyty, dzięki którym zostaną osiągnięte zaplanowane cele edukacyjne, tj.:
 • co wydarzy się podczas wizyty, tj. jakie miejsca/organizacje/instytucje/jakich ludzi odwiedzicie,
 • jakie metody edukacyjne zostaną wykorzystane (np. wizyta w szkole - obserwacja lekcji i spotkanie z młodzieżą – pamiętaj że metody powinny być różnorodne!),
 • jakie zagadnienia będą poruszane podczas wizyt (powinny być one określone na bardziej szczegółowym poziomie, niż temat przewodni wizyty),
 • dlaczego zostały wybrane te a nie inne miejsca do odwiedzenia (np. ze względu na dobrze przeprowadzony, czy innowacyjny projekt, wprowadzoną strategię działania, dobrą praktykę…).

           W Byczynie uczestnicy odwiedzą jedną z pierwszych w Polsce Spółdzielni Socjalnych i ich następców gdzie obejrzą prezentację  nt. zakładania tej formy aktywności oraz realizowanych projektów. Ponadto będą oberwać efekty pracy młodych przedsiębiorców. Następnie odwiedzimy Zespół szkół gdzie będzie prezentacja dobrych praktyk - programy edukacyjne kształcące umiejętności społeczne realizowane w Technikum Handlowym i Agrobiznesu w Polanowicach. Na spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Byczynie poznają gminne projekty  wykorzystujące elementy partycypacji społecznej. Niewątpliwa atrakcja pobytu w Byczynie będzie wizyta w średniowiecznym grodzie, gdzie realizowanych jest wiele programów edukacyjnych dla młodzieży przez Spółdzielnię Socjalną „Gród” powołaną do administrowania gminną inwestycją. W nowej izbie tradycji odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracujących na terenie gminy – członków Krajowego ratownictwa medycznego OSP w Byczynie i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju IM-PULS – przykłady realizowanych inicjatyw upowszechniających zasadę „Empowerment” i realizacji projektów FIO. Uczestnicy odwiedzą szkołę prowadzona przez stowarzyszenie, poznają procedurę przejęcia i koszty administrowania jednostki. Ważnym elementem wizyty będzie zagadnienie diagnozowania potrzeb i problemów młodzieży                  w pracy liderów przy realizowaniu projektów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości. Miejsca do wizyty zostały wybrane ze względu na bogate doświadczenie osób zajmujących się w/w tematyką jak również mających dużą praktykę w realizacji przedsięwzięć  i inicjatyw, które dotyczą tematu przewodniego organizowanej wizyty. Ponadto gwarantuję wysoki standard pobytu w nowo otwartym hotelu ADLER ***( www. hoteladler.pl )

 
Więcej artykułów…