Spotkanie 8 października PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 października 2012 12:43

 

CCF20121018 00001_Small

Mieszkańcy Byczyny, dn. 8 października 2012r. mogli porozmawiać na temat Parku Miejskiego. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe przygotowało spotkanie z władzami samorządowymi, które reprezentował Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk. Koordynator projektu Karolina Kryściak zapoznała przybyłych mieszkańców z założeniami zadania "Wspólna przestrzeń". Przedstawiła prezentację ukazującą dotychczasowe działania, w tym wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania przestrzeni w Byczynie. Była to pierwsza tego typu ankieta przeprowadzona w mieście. Następna część spotkania przebiegła w formie warsztatów i dyskusji nad wykorzystaniem w Parku Miejskim skwerku wokół Pomnika Armii Czerwoenj. Zebrani mieszkańcy zostali podzieleni na grupy użytkowników parku, np. spacerowicze, młodzież, seniorzy i inni. Poszczególne grupy miały za zadanie zastanowić się nad potrzebami owych grup społecznych i wykorzystaniem przez nich parku. Prace mieszkańców zostały odczytane i porównane z wynikami sondaży, wywiadów i obserwacji przeprowadzonych przez uczniów Technikum w Polanowicach. Młodzież przez dwa tygodnie obserwowała użytkowników parku, rozmawiała z rana i popołudniu. Rano sondaże były krótkie, składały się z pięciu pytań. Natomiast popołudniu wywiady z mieszkańcami miały formę dłuższą. Wyniki rozmów pozwoliły na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Ostatnia część spotkania, to zgłaszanie się mieszkańców do prac Grupy Partycypantów Lokalnych. W grupie tej znaleźli się: koordynator Karolina Kryściak, przedstawiciel Urzędu Miejskiego - Iwona Sarnowska, mieszkańcy: Agata Bystrykowska, Halina Piasta, Krzysztof Chojak, Zdzisław Comporek. Najbliższe spotkania grupy reprezentantów pozwolą na opracowanie przykładowych planów zagospodarowania skwerku w Parku Miejskim na podstawie analizy wyników ankiet i obserwacji.

 

DSC 0061_Small

DSC 0062_Small

DSC 0065_Small

DSC 0074_Small

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 13:05